9/11 Tilbageblik

Holte, 11 september 2021

Tre datoer har sat deres tydelige spor i den Vestlige selvopfattelse.

Berlinmurens fald den 9. november 1989. Denne hændelse gav Vesten store forhåbninger om, at Sovjet var svækket i en grad, der gav håb om afslutningen af den kolde krig. Den 19. august og de følgende dage i 1991, da Jeltsin holdt sin tale foran parlamentsbygningen,  fik vi vished for, at kommuniststyret var brudt sammen. Kampen mellem to dominerende ideologier var slut og Vestens værdier havde sejret.

Fra WTC maj 1983

Angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001. De hændelse chokerede Vesten i en grad, der fik os til at gå i krig og anvende en hævngerrig adfærd, der slog vores moralske kompas ud af kurs. Geneve konventionerne, som repræsenterede Vestlige værdier, blev overtrådt. Vestens selvforståelse blev rystet i sin grundvold.

Tilbagetrækningen fra Afghanistan den 30. august 2021. Dette blev afslutningen på Vestens dominans og eksport af Vestlige værdier via militære midler. Endeligt havde Vesten forstået, at resten af Verden har deres egne kulturer og religioner, og at disse har en styrke, der ikke kan bekæmpes med militær magt.

Endeligt, håber jeg nu, er der basis for en større gensidig respekt for hinandens kulturer og religioner – især når det gælder de regionale stormagter. Under den kolde krig frygtede vi en altødelæggende atomkrig, der heldigvis aftog efterhånden som man erkendte, at ingen kunne vinde en atomkrig. MAD (Mutual Assured Destruction) strategien havde fået overtaget.

Brochure fra maj 1983

Desværre fejlfortolkede Vesten det nederlag, som det sovjetiske styre havde lidt i 1991. “Vesten havde vundet”, hvilket førte til hovmod og uforsigtighed at den vestlige udenrigspolitik. Kunne man ikke få sin vilje, så satte man militæret ind. Det skabte enorme fjendtligheder, der vreden akkumulerede sig, for til sidst at udløses den 11. september 2001. De efterfølgende krige har vist, at Vesten med sin militære overmagt kan vinde krigen, men taber freden. Taliban sagde: “I har uret, men vi har tiden”.

Da jeg besøgte WTC i maj 1983 morede jeg mig over en lille messingplade på panorama dækket med teksten, som jeg husker det: “For some of you that will be the closest you ever get to heaven”. Sætningen blev senere forkortet, som det ses af brochuren.

At netop disse tårne skulle vælte har for mig en symbolsk betydning.

 

 

Comments are closed.