Forord
     
Startside  

Forord

I dag har udbygningen af 6715 Gjesing Nord stort set slettet alle spor af den landsby, der for nogle årtier betød alt for vores opvækst og liv.

Heldigvis har mange af de daværende bysbørn skrevet flittigt om livet i Gjesing "dengang" og har gjort det meget lettere for os efterkommere at forstå livsbetingelserne dengang og den landsbykultur, der var med til at styre hverdagen.

Ved udskiftningen i 1788 fik 16 gårde i Gjesing By deres selvstændighed (fra at være fæstebønder) og det blev starten på driftig og initiativrig periode med hedeopdyrkning, fornyede landbrugsmetoder og demokratisering af det lokale selvstyre. Efterhånden som heden blev opdyrket blev gårdene flyttet ud fra landsbyen. Heriblandt Blaabjerggaard, der blev grundlagt i 1869 og kom til at blive hjemstavnen for familien Bruun fra Gjesing. 

Min hensigt med denne hjemmeside er ikke at udgive min egen fortælling, men at gøre det lettere for efterkommerne at få et overblik og finde de relevante kilder. Beskrivelserne på nærværende hjemmesider indeholder korte sammenfattende beskrivelser med direkte reference til de anvendte kilder. Dermed opfordres læserne til selv af kontakte kilderne og udbygge deres viden på de områder, der er af speciel interesse.

Kommentarer og korrektioner er meget velkomne og vil blive indarbejdet. Hvis rettigheder menes krænket, så skriv til mig og sagen vil blive bragt i orden.

Stor tak til de tidligere Gjesing borgere, der tog sig tid til at videregive deres førstehåndsberetningen. Ved nærmere studier af det officielle kildemateriale kan man se, at disse beskrivelser har et subjektivt præg og dermed bliver disse historier også des mere interessante.

Det er min hensigt at videreudbygge disse hjemmesider efterhånden som jeg kommer det relevante kildematerialer igennem.

 

   Carsten Riddersholm

7. januar 2013

 

Her er Gjesing ved Esbjerg

Tryk på billedet for forstørrelse 

Disse hjemmesider er under udarbejdelse af: