USA’s Ultraliberalisme

Holte, den 14. juni 2024 Demokratiet i USA under pres Sidste efterår udgav Steffen Kretz bogen ”Storm på Vej” i USA med undertitlen ”Angrebet på kongressen var ikke afslutningen. Det var begyndelsen. Det er en anderledes fortælling om USA, der kan virke bekymrende for Danmarks og Europas fremtid. Vi har…

Fortsæt…

Island Rundt 2024

Holte, den 3. juni 2024 Island er et meget smukt land med en barsk natur, der næppe kan genfindes andre steder. Det skyldes især de geologiske og klimatiske processer som konsekvens af de tektoniske pladers bevægelser. Det er velkendt, at Nordamerika og Eurasien bevæger sig væk fra hinanden med et…

Fortsæt…

Global politisk rivalisering

Holte, den 7. maj 2024 For to år siden skrev jeg om den nye verdensorden kort efter at Ukraine-krigen var blusset op efter den 24. februar 2022. Det var skrevet som en konsekvens af, at den unipolare verdensorden med USA som den eneste supermagt var blevet kraftigt udfordret af andre…

Fortsæt…