Tre dage i Nuuk

Holte, den 6. juli 2022

Nuuk – Grønlands Politiske Centrum

Nuuk var det sidste stop på Grønlandsrejsen, som er beskrevet her>>

Danmarks første kontakt med Grønland var for over tusind år siden, da vikinghøvdingen Erik den Røde blev erklæret fredløs på Island og måtte flygte med skib mod vest. Det førte til at 3-5.000 tusind Nordboere flyttede til Grønland gennem de næste generationer og byggede bl.a.kristne kirker. I 1400-tallet forsvandt Nordboerne af ukendte årsager. Men det vidste man ikke i Danmark i starten 1700-tallet, hvor præsten, Hans Egede, ansøgte kong Frederik IV om penge og skibe til at rejse til Grønland for at genkristne de mange udvandrere fra tidligere tider.

Hans Egede overvåger Godthåb (Nuuk)

Den enevældige danske konge lod sig overtale til fortsat at støtte Hans Egedes missionering på Grønland, fordi det gav adgang til fiskeriet i området. Danskerne fortrængte de hollandske hvalfangere, der havde domineret Diskobugten siden 1600-tallet. På den måde blev Grønland koloniseret af den enevældige danske konge.

Senere skrumpede kongens magt ind. Det startede med at kongen valgte den forkerte side under Napoleonskrigene, hvilket fik England til at bombe København i 1807 og erobrede hele den danske flåde ved samme lejlighed. Dermed blev Danmarks magt til søs elimineret, hvilket medførte yderligere tab af kontrol. Kun som følge af Ruslands indflydelse på Wienerkongressen i 1815 undgik Danmark at blive udslettet som kongemagt.

I 1814 måtte den enevældige konge afstå Norge, og det blev senere diskuteret om Grønland fulgte med ved samme lejlighed, for Hans Egede kom fra Trondheim.

I 1949 var det slut med enevælden og et uprøvet demokrati startede. Det førte til dumdristige krige og ved freden i Wien i 1864 mistede Danmark hele det nordtyske område. Herefter var Danmark en lilleput stat, hvilket har sat sit præg på Grønlandspolitikken lige siden med skyldfølelse som den primære strategi.

Efter de globale fredsslutninger af 2. Verdenskrig kom der en ny verdensorden, som bl.a. FN blev en del af. Kolonitiden skulle tage sin afslutning, hvilket også påvirkede den danske udenrigspolitik. Regeringen fik den geniale ide at gøre Grønland til et dansk amt med samme rettigheder som de øvrige amter. Det krævede en grundlovsændring, hvilket var vanskeligt at gennemføre. Så fik man den gode ide at inkludere tronfølgeloven ved samme lejlighed. Prinsesse Margrethe var særdeles populær og det var arveprins Knud ikke – og vupti, så blev Grønland et dansk amt ved Grundlovsændringen i 1953.

Nu skulle Grønland moderniseres i ekspresfart til samme velstandsniveau som de øvrige danske amter. Denne strategi blev katastrofal for Grønland og lige siden har vi haft endnu større skyldfølelse over for grønlænderne. Al den skyldfølelse, anger og bodsgang har bragt megen ulykke, som Grønlænderne i dag bebrejder Danmark. Se Tv-serien ”Borgen – Riget, Magten og Æren”.

Heldigvis har Danmark behandlet urbefolkningen på Grønland langt bedre end aboriginerne og indianerne blev behandlet. Hans Egedes søn gjorde et stort arbejde med at give inuitfolket et skriftsprog, hvilket i dag er en vigtig del af den grønlandske identitet.

Efterhånden som der blev skabt politisk forståelse for 1950’ernes forfejlede strategi begyndte et stort og dyrt reparationsarbejde. Resultaterne ses især i Nuuk, der nu fungerer som grønlændernes hovedstad.

Nuuk bliver konstant moderniseret med store summer fra den danske statskasse. Ved selvsyn må jeg konstatere, at Danmark har levet op til grundlovens bestemmelser om at gøre Grønland til et ligeværdigt amt. Nuuk er en velfungerende by, der tager stort hensyn til grønlændernes historie, kultur, sprog og værdier.

Strategien om at gøre Grønland økonomisk selvbærende er særdeles ødelæggende på mange måder. Det medfører en industrialisering, hvor befolkningen ikke kan følge med. Det medfører overturisme i en meget sårbar natur, og det medfører sikkerhedspolitiske dumheder.

Det koster kun 4 milliarder om året at støtte Grønlænderne til en økonomisk balanceret tilværelse. Vores forsvarsbudget er på vej mod det syvdobbelte. Der var en god militærstrategisk grund til at Trump ville købe Grønland, selv om initiativet var naivt.

Efter min mening bør hele Grønland erklæres nationalpark, hvor Grønlænderne får lov til at leve i harmoni med deres natur og kultur, og hvor de årlige adgangsbilletter begrænses på samme måde som til Galapagos for at beskytte det unikke og smukke land med dets inuit befolkning.

Turismen er vigtig for Grønlænderne, for det giver dem mening at vise deres land frem med stolthed. De tre nye lufthavne og planer om store hoteller vil kun føre til overturisme, som vi kender det andre steder i populære områder, hvor lokalbefolkningen flygter væk – og hvor er så autenticiteten? Paris er 127 gange større end Nuuk. Lad Grønland være en eksklusiv naturpark med priser, der forhindrer masseturisme.

Grønland er en naturperle og inuit befolkningen har så meget at vise og fortælle os, når vi gæster dem. Vi bør værne om disse værdier og betale den beskedne sum på 4 milliarder kroner om året det koster.

Den officielle rejseplan fra Stjernegaard, der beskriver Nuuk, kan ses her>>

MVH / CR

Comments are closed.