Bogen om Sonja

Holte, den 15. december 2023

Bogen om Sonja udkom i december 2023

Min tidligere hustru blev for mange år siden ramt af en alvorlig kræftsygdom, som lægerne ikke kunne helbrede. Det har siden været et stort savn for både vores fælles tre børn om mig. I smertens tid var det vigtigt at komme videre med vores eget liv, men her mange år senere var det naturligt at bearbejde denne skelsættende hændelse.

Tilfældigt kom jeg i kontakt med forlaget ”Fortæl”, der hjælper almindelige mennesker med at få skrevet deres fortælling til efterslægten. Princippet var, at forlaget identificerede, hvilken type fortælling, som kunden forventede, og derefter blev der tilknyttet en professionel skribent inden for området.

Vi fik tilknyttet en skribent og en forfatter, hvor skribenten gennemlæste al dokumentationsmaterialet og gennemførte en række interviews med os alle fire, og udformede derfra sin egen opfattelse og beskrivelse af den person, som bogen skulle omhandle. Forfatteren var med til at kvalitetssikre resultatet uden at jeg og mine børn blev involveret.

Samarbejdet udviklede sig særdeles positivt. Skribenten var stædig nok til at overvinde alle de følsomme områder og udfordringer. Det krævede en stor psykologisk forståelse af de dynamikker, som opstår inden for en kompleks familiesituation. Vi havde en del diskussioner undervejs, hvor der blev holdt fast i at komme til bunds i forståelsen af de indbyggede konflikter og traumer, som bl.a. omfattede bortadoptionen kort efter fødslen og genforeningen med den biologiske mor 35 år senere.

Hele processen var langt mere omfattende og kompliceret end jeg havde forestillet mig fra starten. Og der var for mig nogle vigtige erkendelser undervejs. Den vigtigste var at få mit eget narrativ renset for egne holdninger og forsvarsmekanismer. Vi har tendens til at gøre os selv lidt bedre end virkeligheden er i vores personlige narrativer. Det er ret menneskeligt. Men som professionel er opmærksomheden alene på fortællingen og ikke på fortælleren.

Næste udfordring kom, da de fire enkeltstående fortællinger skulle samordnes. Formålet var ikke at skabe konsensus, idet de forskellige vinklinger kun gør fortællingen mere levende og autentisk. Men modstridende faktuelle oplysninger skal bearbejdes endnu engang. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange timer den tålmodige skribent brugte på opgaven. Men hun kan være stolt over resultatet og over vores tilfredshed med den måde, som opgaven blev løst på.

Bogen var klar til trykning i november, og jeg er personligt meget tilfreds med hele forløbet. Mine børn og jeg fik skabt en fælles fortælling om den kvinde, der har betydet allermest i vores liv. Samordningen af vores fortællinger har medført en større gensidig forståelse af hinandens skæbner og de stærke følelser, der er forbundet dermed. Og det vil sandsynligvis medføre et stærkere familiesammenhold fremover, idet et fælles narrativ styrker dette.

Endnu engang tak til skribenten, forfatteren og forlagsredaktøren.

 

Comments are closed.