Den tredje alder

I 2013, da jeg blev 65 år, besluttede jeg at forlade arbejdsmarkedet efter mange gode år. Det var ikke et bort-fra-noget, men en glæde over at kunne disponere tiden anderledes. Der var et hav af “skuffe-projekter”, der ventede.

Slægtsforskning

Den første vinter kastede jeg mig over slægtsforskning og fik dokumenteret en væsentlig del af familien i “Legacy“. Det blev til relationer mellem knap to tusind personer. Men det bedste var, at jeg kom i kontakt med familiemedlemmer, jeg ikke havde set eller været sammen med i mange år. Slægtsforskning binder familien sammen.

Hjemstavns forskning

Jeg er født og opvokset i Gjesing, der i 1970’erne blev fuldstændigt opslugt af 6715 Esbjerg Nord. På daværende tidspunkt blev der intet gjort for at bevare de vigtigste minder om den livlige landsby, der blev jævnet med jorden for at give plads til byudviklingen. Jeg har nu været arkiverne igennem for at dokumentere livet i landsbyen fra slutningen af 1700-tallet til 1975. Resultaterne er samlet på en separat hjemmeside blaabjerggaard.dk.

Familieliv

Det er en fantastisk dejlig gave at have en stor familie, når man bliver ældre. Vi har nu 10 børnebørn og håber på at få et par stykker mere. Det er en glæde for min hustru og mig at kunne aflaste vore travle børn og svigerbørn, når de trænger til en aften alene, eller når der er barn syg eller når et barn skal hentes før institutionen lukker.

Husbyggeri

Jeg er uddannet bygningsingeniør, men var kun i byggebranchen kort tid, da jeg hoppede over i IT-branchen i 1978. I 2014 gik jeg i gang med at modernisere et af vores sommerhuse (Citronhuset), så det i dag fremstår som nyt. Der er godt nok sket meget siden jeg studerede på DTU engang tilbage i begyndelsen af 1970’erne. Det var en teknisk interessant opgave at sætte sig ind i alle byggereglerne (BR10) og alle kommunens planlove og zone regulativer. Da vi i foråret 2016 købte lejlighed i Vejlesøparken, startede vi med en total ombygning, hvor jeg selv stod for den daglige ledelse at arbejdet.

En gang landmand – altid landmand

Indtil jeg var ca. 18 år var jeg helt sikker på at jeg skulle følge min fars fodspor og blive landmand eller i det mindste blive ved landbruget – måske som agronom. Men min karriere gik – nærmest ved en tilfældighed – i en anden retning. Alligevel rejste jeg tit hjem til mine forældre og hjalp til på gården. Jeg diskuterede markplaner, sædskifte, staldindretning, dyrevelfærd, ny teknologi, automatisering via informationsteknologi med min far. Jeg kunne betjene alle maskinerne på gården og køre den store mejetærsker på de mest stejle bakker uden unødigt spild af korn. Senere, da min bror blev landmand, fortsatte min interesse for faget og jeg hjalp til, når det var muligt. De senere år er min interessesfære udvidet med den nationale og globale økonomiske og politiske dimension. I mange år har jeg argumenteret for den globale bæredygtighed frem for snævre nationale betragtninger, hvor problemerne blot skubbes til den tredje verden og endda i forstærket form.

Bestyrelsesarbejde og ejendomsadministration

Det startede for en del år siden, hvor jeg kom ind i bestyrelsen i et større ejendomskompleks. Jeg opdagede hvor stor indflydelse en kompetent bestyrelse har for mange hundrede beboeres daglige trivsel. Politisk set er det næsten som at være i et byråd i en mindre dansk kommune. Senere kom jeg ind i andre bestyrelser – både i Danmark og udlandet. I 2018 blev jeg formand for ejerforeningen i Vejlesøparken og i 2019 blev jeg formand for grundejerforeningen i Vejlesøparken og samtidigt bestyrelsesmedlem i ejerforeningen. Det er et kanon spændende og interessant arbejde, som på mange måder minder om at drive et større dansk landbrug. Vejlesøparken har 470 lejligheder, en boligmasse med en værdi nær 1,5 milliard kr. og et årligt driftsbudget på ca. 15 millioner. Derudover er der økonomisk og politisk interaktion med rigtig mange stakeholders.

Fortsat stor interesse for Informationsteknologien

Efter 35 års professionelt arbejde i IT-sektoren er der grundlagt en bred forståelse for informationsteknologiens store betydning os mennesker. Danmark ligger i front i anvendelsen af it-løsninger både i den private og den offentlige sektor. Mange af mine jævnaldrende venner og bekendte kom aldrig helt med på it-vognen, og her har jeg stor fornøjelse i at kunne hjælpe andre med mindre it-opgaver. Og det er som vennetjenester, hvor jeg maksimalt vil acceptere en flaske rødvin som modydelse.

Mit liv som webmaster og blogger

I år 2000 lavede jeg min første hjemmeside. Den blev stort set kodet fra bunden i HTML på en Windows 98 platform og derefter uploaded til riddersholm.dk, der blev registreret den 31. januar 2000. I 2001 begyndte jeg at bruge FrontPage – et fantastisk godt produkt til hjemmesider, når man tager tiden i betragtning. Jeg har stadigvæk nogle gamle hjemmesider fra 2002 kørende i cyberspace, men har beskyttet dem i låste sub-foldes, der kræver login.

Senere blev CMS (Content Management System) systemerne ret almindelige og omkring 2012 begyndte jeg at vedligeholde hjemmesider via Joomla. I 2015 skiftede jeg til WordPress, som jeg fandt mere rig på funktionalitet og mere produktiv. I dag vedligeholder jeg adskillige hjemmesider baseret på WordPress.

Mit liv som kuponklipper

Min morfar lærte mig for 60 år siden, at man skal spare op som ung og så klippe kuponer som gammel. I 2003 samlede jeg en del pensionsopsparinger og flyttede dem over i en “private banking” aftale, der var en langt mere aggressiv form for investering end pensionsselskabernes investeringsprofil. Senere skiftede jeg til et mere professionelt Californisk firma, der administrerer porteføljen fra Luxembourg (tidligere London men det ændrede Brexit). For mig personligt har det betydet en langt større interesse for kapitalmarkedets bevægelser og indflydelse på den globale politik. Når man gætter “rigtigt” på fx en politisk udvikling, så er der en præmie i form af aktiestigning og det omvendte, når man gætter forkert.

Når man har været i dette game i mange år, så lærer man også meget om spillets regler. Nogle folk tipper på fodboldkampe og lærer dermed særdeles meget om fodboldklubberne, deres spillere og sandsynligheder for at vinde kampene. Ved at tippe på aktiernes muligheder for at stige eller falde, så lærer man tilsvarende om kapitalmarkedets bevægelser og de enkelte virksomheders konkurrencemæssige potentiale. Men man lærer også rigtig meget om interaktionen mellem kapitalmarkedet og de politiske konsekvenser af regeringsførelsen. .   

Historie og Politik

I den tredje alder får man for alvor tid til at få en ny og dybere forståelse af livet på denne planet. Jeg har brugt megen tid på at studere jordens geologiske tidsaldre samt den biologiske evolution. Sir David Frederick Attenborough har været en stor inspiration og læremester. Den store interesse for bæredygtighed ramte mig personligt for en del år siden, da jeg i lyset af denne viden let kunne se konsekvenserne af homo sapiens fremfærd som en invasiv rase.

Menneskets udvikling gennem de sidste fire millioners år er også blevet langt bedre belyst siden vi har forfinet DNA teknologien. Specielt har Homo Sapiens’ historie gennem de sidste 60 tusind år været særdeles interessant. Yuval Noah Harari har gennem tre moppedrenge af bøger beskrevet denne udvikling på en måde, der giver en ny og særdeles god forståelse af de udfordringer, som vi mennesker lige nu slås med. Det hele er meget logisk, når man studerer præmisserne.

Civilisationens opståen og udvikling gennem de sidste 8 tusind år er en logisk konsekvens af de to førnævnte emner. Og ud af denne civilisering har vi gennem mange fejlslagne forsøg lært at leve nogenlunde fredeligt sammen på vores planet. Denne lærdom har efter min mening været fundamentet for det vi dag kalder politik – altså videnskaben om, hvordan vi lever sammen på en civiliseret måde.

Historie historiske og politiske interesse har ført til næste emne – rejser og især “oplevelsesrejser”

Rejser

Ja, jeg har dårlig samvittighed over de mange flyrejser. Men kan ikke lade være.

Jeg har en næsten umættelig trang til at besøge og opleve de steder, der er med til at give en forståelse af jordens geologi, biologi og smukke natur samt de steder, der har haft stor betydning for udviklingen af vores civilisation og kultur. Jeg har gennem længere tid arbejdet på tre kontinenter og flittigt besøgt seks kontinenter. De sidste tre er Afrika, Sydamerika og Oceanien.

Før jeg foretager en rejse, så studerer jeg området grundigt og udvælger de steder og fænomener, som er med til at give et helhedsbilled. Jeg plotter alle POIér ind på GSP’en og planlægger den optimale rute. På selve turen tager jeg hundredvis af fotos og mange timers video. Og når jeg kommer hjem, så bruger jeg flere dage på af efterbehandle alle oplevelserne og de registreringer, som jeg tog med hjem. Til sidst udarbejder jeg en rejsefortælling (baseret på min dagbog), der suppleres af foto- og videoserier, som jeg deler med dem, der måtte have interesse deri. Ofte krydrer jeg mine kreationer med lokal musik, der er med til at give den rette stemning. Når jeg deler rejseoplevelserne med andre, så bruger jeg Flickr, Google photos, YouTube, Dropbox og WordPress.

Afslutning

Det er pragtfuld at gennemleve “Den tredje Alder” før man bliver pensionist. For mig er det perioden, hvor man fortsat har helbredet og evnerne til at være fuld funktionsdygtig, og hvor man sagtens kunne klare et professionelt arbejde på arbejdsmarkedet, men hvor man ikke behøver det, fordi de økonomiske ressourcer tillader denne frihed til at disponere tiden efter eget valg. Dog på den betingelse, at man tager et ansvar og bidrager til samfundet på etisk vis.

En dag er “Den tredje Alder” slut. Kroppen er forprogrammeret til at blive svagere år for år og til sidst bliver man en ægte pensionist, der skal forsørges af andre – med mindre at man dør forinden!

Tiden er knap og jeg er evig taknemmelig for hver dag, som jeg får lov til at leve på den måde som jeg gør nu.

Comments are closed.