Erhvervsmæssig Karriere

Retningen for min karriere blev sat, da jeg i 1969 søgte optagelse på DtH – nu DTU. Men det var ikke forudset, at jeg skulle ende op i computer branchen, da denne branche var næsten ukendt på dette tidspunkt.

1978 blev det skelsættende år. Vi flyttede i hus og ventede vores første barn og søgte jeg ansættelse hos IBM i Lyngby og blev ansat som systemkonsulent. I de første 2-3 år blev konstant sendt på tekniske kurser i Stockholm, Bruxelles og London. Resten af tiden blev tilbragt hos Handelsbankens datacenter i Ejby, hvor vi var et større team, der skulle holde de store centrale computere i luften – helst over 98 procent af tiden. Desuden lærte jeg alle Danmarks købstæder at kende, da jeg deltog aktivt i installationen af alle Handelsbankens decentrale bankterminaler. Det blev vistnok til 50+ overnatninger på lokale provinshoteller. En god start i computerbranchen.

Efter at have afsluttet HD på Handelshøjskolen – nu CBS, blev jeg i 1984 tilbudt et to års ophold på et management center i Stockholm, hvor jeg underviste i computer videnskab og de forretningsmuligheder, som den teknologiske udvikling tilbød. Det var et meget inspirerende arbejde for en ung ingeniør.

Efter hjemkomsten i 1987 havde client/server udviklingen taget fart efter pc’ens introduktion få år tidligere. Personligt troede jeg potentialet i denne bølge og det viste sig også senere at det et godt valg. Det var her de store investeringer blev lagt, og det blev til en del spændende kundeprojekter.

I starten af 1990’erne ændrede jeg gradvis profil fra at være teknisk rådgiver til at arbejde med forretningsprocesser, der på dette tidspunkt blev automatiseret og effektiviseret via nye computersystemer, bl.a. SAP og lignende systemer. Det bragte mig bl.a. i 1996 på en række delprojekter i Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Hongkong for til sidst at ende i Kina med base i Beijing og besøg af kortere varighed i 10+ større provinsbyer i Kina. NB: En provinsby i Kina har typisk mellem 5 og 10 millioner indbyggere.

Efter Kina fortsatte jeg min karriere i Danmark som professionel projektleder (PMI certificeret) hos firmaets storkunder. Jeg befandt mig utroligt godt i denne rolle, der kombinerede strategi, taktik, operationel planlægning, motivation af kunder og medarbejdere, politisk tæft, økonomisk ansvarlighed og ikke mindst professionel risikostyring. Alle disse færdigheder fik jeg lov til at praktisere i 15 år, før jeg stoppede som professionel projektleder i en alder af 63 år – og med en god IBM-pension i ryggen.

Bedre start på ”den tredje alder” kan man ikke ønske sig.

Min karriere med fem udstationeringer af længere varighed gjorde mig til global borger. De globale storkundeprojekter, hvor systemer og processer skulle samordnes på tværs af mange lande, krævede stor forståelse af de kulturelle forskelligheder. Det var både interessant og lærerigt. Efterfølgende er det en fornøjelse at rejse verden rundt som turist og udbygge den globale forståelse.

Se næste afsnit om den tredje alder her>>

Comments are closed.